Altılı Masa’nın Mutabakat Metninde Ekonomi Detayları!

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, Cumhur ve Millet İttifakı ortasında da rekabet artıyor. İktisat tarafında uzmanlar dahi seçim sonrasını öngöremezken, senaryolar dahilinde sisler ortasında taraf çizilmeye çalışılıyor. Son 1,5-2 yıldır yüksek enflasyon ortamında iktisat ve finans dünyasında gündem çok hareketli olurken, 2023’ün ikinci yarısındaki belirsizlik için Millet İttifakının temelini oluşturduğu Altılı Masa, ‘Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’ni açıkladı. Metinde iktisat başlıklarını inceledik.

Altılı Masa, dün büyük bir kalabalıkla toplanarak 9 ana, 75 alt başlık halinde 2 bin 300’den fazla düzenleme açıkladı. 14 Mayıs’ta olması kesin gözüyle bakılan seçim sonrasında seçilmesi halinde Millet İttifakı Türkiye’de neler değişecek?

mysivas.com

 • Hukuk, adalet  ve yargı

 • Kamu yönetimi

 • Yolsuzlukla gayret, şeffaflık ve denetim

 • Ekonomi, finans ve istihdam

 • Bilim, AR-GE, yenilikçi, girişimcilik ve dijital dönüşüm

 • Sektörel politikalar

 • Eğitim ve öğretim

 • Sosyal politikalar

 • Dış siyaset, savunma, güvenlik ve göç politikaları

9 ana başlığın altında iktisat başlığı ve öbür başlıkların altında ekonomiyi ilgilendiren düzenlemelere baktık.

pbs.twimg.com

İlk iki ana başlıkta iktisat açısından direkt olarak kıymetli görülen düzenlemeler şu formda:

 • Son seçiminde en az yüzde 1 oy alan siyasi partilere Hazine yardımı. 

 • Türkiye Varlık Fonu’nun kapatılması. 

 • Bakanlıkların yeşil ve dijital dönüşümle tekrar yapılandırılması. 

 • Strateji ve Planlama Teşkilatının kurulması.

 • Belediyelerin bütçeden aldığı hisselerin artırılması.

Yolsuzlukla uğraş, şeffaflık ve kontrol başlığı altında iktisada direkt tesir eden düzenleme öngörüleri de dikkat çekti.

static.birgun.net

 • Mecliste yolsuzlukların araştırılması için kurul kurulması.

 • Yolsuzlukla yurt dışına çıkan gelirlerin geri getirilmesi.

 • Mali Hataları Araştırma Heyeti Başkanlığının (MASAK) güçlendirilmesi.

 • Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) ahengi ve gri listeden çıkma.

 • Vergi cennetleriyle kara para aklanmasında riskli ülkelerin listesi.

 • Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasının engellenmesi. 

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nu AB normlarına ahengi.

 • Kamu Özel İşbirliği (KOİ) projelerinde şeffaflık. 

 • TÜİK’in uzmanların kontrolüne açılması.

Gelelim ana başlık olarak iktisat, finans ve istihdamda seçilmeleri halinde yapılması öngörülen düzenlemelere?

 • Enflasyonun 2 yıl içinde tek haneye kalıcı bir biçimde inmesi.

 • TL’nin pahasında prestij ve istikrar kazandırılması.

 • Ortalama büyümenin yüzde 5’in üzerine çıkması.

 • 5 yıl sonunda dolar cinsi kişi başına ulusal gelirin 2 katına çıkması.

 • 5 yılda 5 milyon bireye ek, nitelikli ve insani gelirle iş imkanı.

İşsizliğin tek haneye inmesi.

 • 2018 yılından bu yana gündemde olan yoksulluğun bitmesi.

 • Haksız gelir ve servet transferine dayalı siyasetlerin bitmesi.

 • Gelir adaletinin adil ve istikrarlı olması. 

 • 5 yıl sonunda ihracatın 600 milyar dolara, ünite bedelin 2 doların üzerine ve yüksek teknolojinin hissesinin artması.

 • Üretim yapısını ithal bağımlı halden çıkarmak.

 • Ekonomide sürdürülebilir bir dış istikrar yapısı.

Merkez Bankası’nın asli vazifelerine dönerek tekrar bağımsız olması.

 • Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kaldırılması. 

 • TCMB’nin İstanbul’dan Ankara’ya geri taşınması.

 • Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olması. 

 • Kur Muhafazalı Mevduat’ın (KKM) durdurulması. Mevcut hesapların vade bitiminde kapatılması. 

 • Kamuda tüm gereksiz harcamaların bitirilmesi.

 • Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısının azaltılması.

 • Mali disiplinin kalıcı olması için “Mali Kural” uygulamasının başlaması.

“Kanal İstanbul” yerine Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) projelerinin sürdürülmesi.

 • Kamunun döviz cinsi mukavelesinin zarurî haller dışında olmaması. 

 • Vergi siyasetlerinde adalet sağlanması.

 • Çalışanların vergi ve sigorta prim yükünün azaltılması. 

 • Vergi Harcamalarının Bütçe Kanun Teklifiyle birlikte TBMM’ye sunulması.

 • İşyeri kira ödemelerinde sıfır stopaj.

 • Eğitim ve öğretide KDV’nin düşürülmesi.

 • Şoför esnafına araç yenilenmede ÖTV düzenlemesi.

İlk konut alımlarında tapu harcının sıfırlanması.

 • Kentsel rantlarda tesirli vergilendirme.

 • Vergi kontrolünün siyasi bir yaptırımı olmaktan çıkarılması.

 • Vergi affı ve varlık barışı uygulamalarının zarurî haller dışında olmaması.

 • Vergi Cennetlerine karşı tedbirler alınması. 

 • Kayıt dışılıkla çaba edilmesi. 

 • KOİ projelerinde usulsüzlük ve yolsuzlukta mahkeme, tahkim ve yasal süreçlerle kamu ziyanı varsa tahsil edilmesi.

Borsa’da manipülasyon ve yolsuzluk tezlerinin kontrolü.

 • Sermayenin tabana yayılması.

 • Spekülatif ve saadet zinciri tipi finans uygulamalarına son verilmesi.

 • İnşaat odaklı değil İstanbul’un gerçek bir Finans Merkezi yapılması.

 • Kayıtlı istihdamın yüklerinin azaltılması.

Gençlerin istihdamında eğitim, staj, sertifika vb. programların geliştirilmesi.

 • Kadınların iş gücüne faal iştirakini sağlamak için kreşlerin sayısını artırmak, yaşlı bakımına erişimi düzgünleştirmek. 

 • Engellilerin işgücü piyasası içinde yer almasını sağlayacak hizmetlerin artması. 

 • İşsizlik Sigortası Fonu’nun şeffaf bir çerçevede yürütülmesi.

 • Mesleki eğitim müfredatının geleceğin meslekleri doğrultusunda güncellenmesi.

 • OSB’ler bünyesinde Teknoloji Liselerinin kurulması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir