Sağlık Bakanlığı atama kadroları ve tarihleri belli oldu! Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 3. devir 1. yerleştirme ve 2 yerleştirme formunda işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaatları 23-29 Eylül ortasında alınacak. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki başka yerleştirme biçiminde yapılacak olup öteki unvan ve branşlar için yalnızca 2. yerleştirme süreci uygulanacaktır. 

  • 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve yüksek lisans yahut doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı’ yapılacaktır 

  • 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öbür kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında işçi alımı’ yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A unsuruna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki başka statülerde vazife yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kere yahut yine atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öbür statülerde vazife yapan ve kura son müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sıhhat Bakanlığı Tabip Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet evrakı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik dokümanlarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu unsuru, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci hususu kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler, 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımayanlar, 

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında hala vazife yapmakta olanlar, 

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı hususunda belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlar, 

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra vazifesinden ayrılanlar, (PBS üzerinden müracaat yapmış olsalar dahi müracaatları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.) 

8) Müracaatta bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara nazaran en üst tahsil durumuna uygun unvan ve branşta müracaat yapmaları gerekmekte olup, alt tahsil durumuna nazaran müracaatta bulunanlar. (Örneğin yan kısım uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana kol uzmanlık branşına yahut tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde müracaatları kabul edilmeyecektir.) 

ATAMAYA TEMEL İSTENEN BELGELER 

Kura sonrasında Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların atama süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel dokümanlar müracaat dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak biçimde kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir. 

a) İsimli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır) 

c) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe. 

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 

e) Mal bildirim formu. 

f) Başka kamu kurum ve kuruluşlarında misyon yapmakta iken misyonlarından ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli. g) Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair doküman (Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra vazifeye başlayacakları sıhhat tesisine teslim etmelidirler.)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde “https://yhgm.saglik.gov.tr” yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip mutlaklaştıracak. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen müracaatlar ise dikkate alınmayacak. Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecek.

Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 30 Eylül 2022 Cuma – 14 Ekim 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir